PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING WEBO VERLICHTING

Versie 24 mei 2018

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Het doel van de gegevensverwerking

Indien u de website weboverlichting.nl bezoekt, worden er privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van u verwerkt. Webo Verlichting acht uw privacy van groot belang. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

  • Informeren Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring
  • Verzameling beperken Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.
  • Beveiligen Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • Toestemming Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming wettelijk is vereist.
  • Rechten van betrokkenen Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft.

In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten die u via de website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • NAW-gegevens;
  • telefoonnummer;
  • factuuradres;
  • e-mailadres;
  • betalingsgegevens;
  • inloggegevens;

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de onderstaande doeleinden (en voor doeleinden die daar nauw mee samenhangen):

  • het aanmaken van uw account;
  • het controleren van toegang tot uw account (alleen gebruikersnaam/wachtwoord);
  • het afhandelen van uw bestellingen;
  • het factureren van de afgenomen diensten;
  • het verbeteren en evalueren van onze dienstverlening;
  • het beantwoorden en afhandelen van door u gestelde vragen.

Contactformulier en e-mails

Indien u vragen heeft over Webo Verlichting of de door ons aangeboden diensten, kunt u contact met ons opnemen. U kunt onder andere contact opnemen via het contactformulier op onze website en via e-mail. Raadpleeg onze contactpagina voor actuele contactgegevens.

Indien u het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Chatbox

Als u onze chatbox gebruikt dan gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en dat u cookies gebruik om een ​​chat te verwerken die is verwerkt door Webo Verlichting ten behoeve van Chat/Support, gedurende de tijd van 365 dag (s) volgens de GDPR.

We gebruiken WP Live Chat Support als ons livechatplatform. Door een chat in te dienen, erkent u dat de informatie die u nu en tijdens de chat verstrekt, wordt overgedragen aan WP Live Chat-ondersteuning voor verwerking in overeenstemming met hun Privacy Policy.

Gebruik van cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Op onze website worden cookies gebruikt om:

  • bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische en functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren (analytische cookies), zie hieronder Google Analytics;

Statistieken / GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet. Webo Verlichting heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.

Cookies van externe partijen

Sommige cookies (de zogenaamde third party cookies) worden met instemming van Webo Verlichting geplaatst door derde partijen in het kader van de dienstverlening, deze partij is voor de betalingen in de webshop: Mollie.

Voor de cookies die deze externe partijen plaatsen, de informatie die ze daarmee verzamelen en het doel waarvoor die informatie wordt gebruikt, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun eigen websites. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen en Webo Verlichting heeft daar geen enkele zeggenschap over.

Wilt u de cookies van externe partijen verwijderen, bekijk dan deze handige instructie van de Consumentenbond.


Cookies accepteren

Als u onze site volledig gebruikt, dan is het nodig dat u onze cookies accepteert. Alleen als u vooraf toestemming hebt gegeven, plaatsen wij cookies en werken we met andere technieken waarvoor deze toestemming wettelijk is vereist.

Niet voor alle cookies is toestemming vereist. Als u op de website kiest voor “nee liever niet” dan leggen we geen (re)marketing cookies vast waarvoor toestemming is vereist maar wel andere cookies. U kunt dan ook gewoon gebruik blijven maken van de website.

Via de link in de Cookie Acceptatie balk is het altijd mogelijk om uw cookie-instellingen te aan te passen.

Voor meer informatie over cookies in het algemeen en in het bijzonder voor welke cookies toestemming nodig is, bezoek je de website van de Rijksoverheid

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (betaling via Mollie), of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U kunt uw verzoeken richten aan:

Webo Verlichting, Hadrianussingel 27, 6642 AH Beuningen

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Webo Verlichting BV
Hadrianussingel 27
6642 AH Beuningen

Telefoon: +31 (0)24 677 68 00

E-mail: info@weboverlichting.nl